Landskaps fotografering

I hovedsak så er det landskap jeg fotograferer og da for det meste i Finnmark.

Nordlys og natt foto

Siden vi har så lang mørketid er det helt naturlig at det blir noen bilder i form av nordlys og stjernehimmelen. 

Fugler og dyreliv

Siden våren 2018 så har jeg også startet med foto av fugler og dyreliv.

Video og time-lapse.

En av de små video snuttene jeg har laget.
Selvportrett i sort og hvitt
Roy Arne Olsen
Photo Blogger