Røyskatt på Magerøya

Røyskatt, en sjarmør på fire

Røyskatt, en sjarmør på Magerøya.

Røyskatt er en sjarmør på fire bein som kan finnes i hele landet. Røyskatt har en slank kroppen med en lengde omkring 30 cm og vekt inntil 250 gram. I tillegg må vi plusse på omtrent ti cm for halen. Hannen er større enn hunnen.  I sommerdrakt er røyskatten brun på ryggen og lys under buken. Vinterpelsen er hvit, men halespissen er svart både vinter og sommer. På bildene mine så har den akkurat startet å endre til sommer pels. Røyskattens vinterpels blir kalt hermelin – et pelsverk som alltid har vært ettertraktet og verdifullt.

Røyskatt og unger

Røskatt på Magerøya, en riktig sjarmør.

I gode år, med tilgang på mye mat, er det dokumentert at røyskatt kan ha kull med så mange som 17 unger. Vanlig kullstørrelse er likevel fem til åtte unger. Ungene fødes i bol innunder steiner, i hulrom i eller under trær eller også hus, og som er bygd av mose og gress og gjerne fôret med pelshår og fjær.

Røyskatten (Mustela erminea) er et lite mårdyr, og det hvite vinterskinnet ble tidligere solgt som et svært verdifull pelsverk under navnet hermelin. Av natur er den svært nysgjerrig. Den spiser mye smågnagere, og blir av mange sett på som et viktig nyttedyr i områder med mye mus.