Priser på bilder fra arkiv

For å forenkle prissetting av bilder, brukes ikke ulike priser etter bruksområder, opplag osv. Jeg bruker derfor i stede en to pris modell:

Engangsbruk: kr 750,- ekskl. mva.
Royalty-free lisens: kr 1800,- ekskl. mva.

Betingelser

Som standard leveres bilder i JPEG-format men andre filformater kan levers på forespørsel. Filinformasjon om hvert enkelt bilde ser du ved visning av bilde i stort format. Bildefiler sendes pr epost eller via sky løsning sammen med faktura på PDF-format. Kan også leveres på usb minne mot ekstra avgift.

Generelt for begge prisvarianter gjelder følgende: Bildets opphavsrett forblir fotografens eiendom, og bildet kan ikke selges, leies ut eller gis bort til tredje part uten samtykke fra fotografen. Bruksretten gjelder kun kundens egne publikasjoner.

Bilder brukt skal alltid krediteres med følgende linje: “Foto: R.A. Olsen / raolsen.no”. Som hovedregel skal linjen plasseres på eller ved bilde (bakside på postkort), men i publikasjoner med mange bilder godtas også kreditering i liste på annen side. Brudd på dette faktureres med kr 2000,- pr bilde.

Engangsbruk:

Dette gjelder for 1 publisering på ett valgfritt medium (bøker, brosjyrer, DM, TV, internett m.m.), uavhengig av opplag. For internett gjelder rett til publisering i ett år.

Royalty-free lisens:

Med denne varianten kan du bruke bildet til så mange publikasjoner og opplag du ønsker, samt internett eller TV i ubegrenset tidsperiode.