Opphavsrett

Ønsker du å bruke bildene mine til noe? Spør om tillatelse først!

Ingen av bildene som du finner på dette nettstedet er tilgjengelig for fri bruk. Alle bildene er bekyttet av opphavsrett og er eiendom tilhørende Roy Arne Olsen, R.A. Olsen AS.

Alle rettigheter forbeholdes. Fotografiene, og alt innholdet på dette nettstedet, er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslov. Overtredere av åndsverkloven vil bli straffeforfulgt.

Enhver form for reproduksjon av bildene som vises her på nettstedet, ikke begrenset til men inkludert kopiering, lagring eller endring av disse bildene på digital måte, eller på annen måte, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra R.A. Olsen AS.